Ik hoop zo dat er morgen
meer licht is dan vandaag.
En dat ik dat dan zie.

Ik hoop dat ik niet bang ben.

Navigeer onderaan binnen dit project.

Fotografie: Merijn Soeters