tel de bomen in de straat
het aantal stappen tot de hoek
tel hoe vaak je ademhaalt
tel wanneer je er toe doet