de leegte die
mooi voelen kan
een schommelzwaai
het eind ervan
een zweefmoment
een korte eeuwigheid