als ik stil naar je lach en
geen woorden kan vinden
dan bedoel ik bedankt,
in duizenden zinnen.