We spraken af dat we het elkaar zouden laten weten
als een van ons de ander was vergeten.